Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği,Fakültesi,

>Ziyaretçi Sayısı:100981
*Fakültenin Tarihçesi ve Genel Yapısı Ankara’da bir Diş Hekimliği Yüksek Okulu açılması için çalışmalar 1959 yılında başladı. O zaman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Zafer Payk...        devamını oku
Yetkili Bilgi Danışma Hattı;(0312)2123954
Telefon Randevu Tel;(0312)2965555
Adres Konya Yolu Sabancı Kız Yurdu Karşısı Beşevler/ANKARA
Mail dekanlik@dentistry.ankara.edu.tr
x
x
x
x
x
x
x

Vizyonumuz

        *Fakültenin Tarihçesi ve Genel Yapısı Ankara’da bir Diş Hekimliği Yüksek Okulu açılması için çalışmalar 1959 yılında başladı. O zaman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Zafer Paykoç’un teşebbüsü ve profesörler kurulunun 15.03.1959 tarihinde yaptığı toplantıda 209 sayılı karar ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu kurulması için gereken hazırlığı yapmak üzere Prof. Dr. Muhittin Ülker Başkan, Prof. Dr. Emin Burad, Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Hilmi Akın, Prof. Dr. İzzet Kantemir, Prof. Dr. Celal Ertuğ, Prof. Dr. Aziz Köklü, Prof. Dr. Pertev Ata, Prof. Dr. Feyzullah Doğruer’den oluşan bir komisyon kurularak karar 26.03.1959 tarih ve D-2-3587 sayılı yazı ile komisyon üyelerine bildirildi.

Daha sonra hazırlanan rapor doğrultusunda, Ankara Üniversitesi senatosu 10.07. 1959 tari ve 1777 sayılı karar ile Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Emin Burad, Pfof. Dr. İzzet Kantemir, Prof. Dr. Aziz Köklü, Prof. Dr. Pertev Ata’dan oluşan yeni bir komisyon kurdu ve komisyon bu konuda bir kanun tasarısı hazırlayarak dekanlığa sundu. Tıp Fakültesi profesörler kurulunun onayından geçen bu tasarı üniversite senatosuna gönderildi fakat 27 Mayıs 1960 ihtilalinin olması çalışmaların bir süre durmasına neden oldu.

1963 yılı Eylül ayında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Behiç Onul’un teklifi ile profesörler kurulu Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çene ve Plastik Cerrahi profesörü ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. kliniğinde çene cerrahisi öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Cihat Borçbakan’dan Tıp Fakültesi’ne bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu’nun açılması için yeniden rapor istedi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörler kurulunun 05.11.1963 tarih ve 429 sayılı kararı ile hazırlanan rapor kabul edilerek Tıp Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu açılması onaylandı. Ankara Üniversitesi Senatosu 12.11.1963 tarih ve 2624 sayı ile kararı uygun gördü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 22.11.1963 tarihinde 030.1/ 20593 sayı ile Diş Hekimliği Yüksek Okulu’nun kuruluşunu onayladığı, 28.11.1963 tarih ve 41-6/ 1299 sayılı yazı ile Rektör Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından Tıp Fakültesi Dekanlığı’na bildirildi. 14.12.1963 tarih ve 11581 sayılı Resmi Gazete’de hazırlanan yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Profesörler kurulunca tahsis edilen Tıp Fakültesi’nin Diş polikliniği ve buna bitişik eski göz polikliniği birleştirilip gerekli değişiklikler yapılıp tefriş edilerek diş hekimliği klinikleri haline getirildi. 10.11.1963 tarihli günlük gazetelere de evvelce Hacettepe Üniversitesi’nde açılmış imtihanı kazanan ve oraya girmemiş 10 öğrenci alınacağı ilan edildi. Ayrıca Harp Okulu’ndan ayrılan 11 öğrenci de kabul edilerek toplam 21 öğrencinin F.K.B.ye kayıtları yapıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu 29 Ocak 1964 Çarşamba günü Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Doğramacı,Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behiç Onul, Diş Hekimliği Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Cihat Borçbakan’ın konuşmalarından sonra Milli Eğitim Bakanı İbrahim Ökten tarafından öğretime açıldı.

Diş Hekimliği Yüksek Okulu’unda başlangıçta dört branş açılarak şu kadrolar kuruldu: Ağız ve Çene Cerrahisi Kürsüsü:Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Uzman Dr. Suphi Konukman, Asistan Dt. Sait Akoğuz, Asistan Dt.Şakir Akça, Asistan Dt. Refik Yöney Protez Kürsüsü: Dr. Dt. İlhan Çuhadaroğlu, Asistan Dt. Cemal Altan, Asistan Dt. Coşkun Yılmaz Tedavi Kürsüsü: Dr. Dt. Bülent Başaran,Asistan Dt. Rezzan İçkam , Asistan Dt. Ulusay Koryak Ortodonti Kürsüsü: Dr. Dt. Nurettin Günay, Asistan Dt.Cengiz Oktay , Asistan Dt. Şefika Konukman Daha sonra kurulan Pedodonti Kürsüsü’ne de Dr. Dt. Bedii Küçüküçerler atandı. Kliniklerdeki yetersizlikler nedeniyle bilahare Tıp Fakültesi Fizyoloji ve Patoloji Kürsüleri’ne ait yerler Diş Hekimliği’ne devredildi. 1967 yılında yüksek okul bünyesinde 10 yataklı bir çene cerrahisi servisi açılarak diş hekimliğinde ilk yataklı servis oluşturuldu. 1968 yılında ilk mezunlarını veren Diş Hekimliği Yüksek Okulu 25.06.1973 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi haline geldi.

Fakülte olduktan sonra Tıp Fakültesi bünyesinden ayrılmak zorunda kalındı. Bu sebepten Şubat 1974 tarihinde Sıhhıye Sağlık Sokak’ ta bir bina kiralanark idari bölümler ve temel tıp kürsüleri, Nisan 1975 tarihinde Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’nde ikinci bir bina kiralanarak klinik buralara taşındı. Şubat 1977 tarihinde ise halen eğitim yapılan Beşevler’deki kendi malı olan binaya taşınıldı. Fakültede şu an 78 (4 temel bilimlerde olmak üzere 74 klinik diş hekimliği bölümlerinde) tam ve 9 yarı-zamanlı profesör, 19 doçent, 1 yardımcı doçent 61 asistan 1 uzman ve 1 öğretim görevlisi eğitim kadrosunda yer almaktadır. Fakültenin temel amacı ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli diş hekimlerini yetiştirmektir. Beş yıllık eğitimi tamamlayan öğrenciler “diş hekimi” olarak mezun olmaktadırlar. Diş hekimliğindeki yüksek lisans eğitimini Sağlık Bilimleri Enstitüsü yürütmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi aynı zamanda topluma ağız sağlığı hizmetlerini de sunmakta ve döner sermaye işletmesi temelinde diş hastanesi şeklinde hasta kabul etmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler ve Klinik Diş Hekimliği Bölümleri ve bunların alt birimlerinden oluşan bir akademik yapıya sahiptir.

 

Bizi Bulun

Adres Konya Yolu Sabancı Kız Yurdu Karşısı Beşevler/ANKARA