BİMER*BAŞBAKANLIK'İletişimBİMER*BAŞBAKANLIK'İletişim


Sizde Bu Firma Gibi Bir "Rehber Sayfası"na Sahip Olun!

*BİMER HALKIN SESİ VE SAVUNUCUSUDUR*SAYGI VE SEVGİLERİMİZLE
ALO ŞİKAYET;150
*TÜSİAD ve TBV (Türkiye Bilişim Vakfı) tarafından “2006 Yılı eTR Ödülleri” kapsamında “Kamudan Kamuya e-Hizmetler” kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

*TÜHİD-2007 “6. Altın Pusula” Halkla İlişkiler Ödülleri kapsamında “e-İletişim” kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

*BİMER, 4. Avrupa e-Devlet Ödülleri Yarışması’nda Vatandaşlara Yönelik e-Devlet Uygulamaları kategorisinde“İyi Uygulamalar” listesine seçilmiştir.

*Boğaziçi Üniversitesi Yöneticileri Vakfı tarafından “Özgün İyi Yönetim Uygulaması” olarak seçilmiştir.

*İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİASI BİREYSEL BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE

Bireysel başvurunuzu BİMER başvuru formunda yer alan boşluğa belirtmeden önce, şu hususları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Öncelikle başvurunuza yazılı veya elektronik posta ile cevap verilmesini istiyorsanız kimlik numarasını öğrenerek mutlaka belirtmelisiniz. İsminiz kesinlikle saklı tutulacaktır. (Kimlik numaranızı öğrenmek için tıklayınız.)
Kendinizin bir insan hakları ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız olayın ayrıntılarını belirtmenizde fayda bulunmaktadır. Bu çerçevede ihlale konu olayla ilgili ifadeleri 5N 1K Kuralına göre başvuru metnini "Ne?, Neden?, Nasıl?, Nerede?, Ne Zaman?, Kim?" bilgilerini sağlayacak şekilde yazınız. Yapacağınız başvuruda 5N 1 K kuralına uygun olarak şikâyet edilen kurum ve şikâyete konu hak konularını aşağıdaki listeden yararlanarak belirtiniz. Ayrıca mağdurun cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, iş durumu, medeni durumu, ihlalin olduğu yer, başvuru konusu mağduriyet konusu ile ilgili adli veya idari bir karar olup olmadığını ve varsa ilgili olabilecek belge ve bilgilerden bahsedilmesi konunun araştırılması ve istatistiki veri elde etme amacıyla kullanılması açısından yararlı olacaktır.
Mağdur siz değil de bir başkası ise konunun haber verme olup olmadığını veya mağdurun temsilcisi, avukatı veya yakını sıfatıyla başvurup başvurmadığınızı belirtiniz.
Ayrıca mağdurun cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, iş durumu, medeni durumu, ihlalin olduğu yer, başvuru konusu mağduriyet konusu ile ilgili adli veya idari bir karar olup olmadığını ve varsa ilgili olabilecek belge ve bilgilerden bahsedilmesi konunun sağlıklı bir şekilde araştırılması açısından yararlı olacaktır.
Ayrımcılık yasağı ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız ayrımcılık türünü, ayrımcılık uygulamasının sebebini belirtiniz. Bu konuda aşağıda yer alan Anayasa maddesinden yararlanılabilecektir.
Yapacağınız başvuruda şikâyet edilen kurum veya muhataplar belirtilmelidir. Şikâyet edilen kurum ve şikâyete konu hak konularını belirtirken aşağıdaki listelerden yararlanabilir.

*HAK KONULARI LİSTESİ

Âdil Yargılanma Hakkı
Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı
Ayrımcılık Yasağı (Türünü belirtiniz. Anayasamızda belirtilen ayrımcılık türleri için bakınız)
Bilim ve Sanat Hürriyeti
Çalışma ve Sözleşme Hakkı
Çevre Hakkı
Çocuk Hakları
Dilekçe Hakkı / Bilgi edinme Hakkı
Din ve Vicdan Hürriyeti
Eğitim ve Öğrenim Hakkı
Engelli (Özürlü) Hakkı
Haberleşme/Basın Hürriyeti
Düşünce ve İfade Hürriyeti
İşkence Yasağı
Kadın Hakları
Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
Konut Dokunulmazlığı Hakkı
Kötü Muamele Yasağı
Mülkiyet Hakkı
Örgütlenme Hürriyeti
Özel Hayatın Gizliliği Hakkı
Sağlık ve Hasta Hakkı
Seçme ve Seçilme Hakkı
Sosyal Güvenlik Hakkı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
Uyrukluk (Tâbiyet) Hakkı
Yaşam Hakkı
Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı
ŞİKAYET EDİLEN KURUMLAR LİSTESİ

Bakanlık Merkez Teşkilatı (Bakanlık adını belirtiniz)
Banka (Özel ve kamu)
Belediye
Ceza ve Tutukevi
Eğitim ve Öğretim Kurumu
Emniyet
İl Özel İdaresi
Jandarma
Kaymakamlık
Köy Muhtarlığı
Meslek Odası ve Birlik
Özel Sektör (Şirket, İşletme, vs.)
Sağlık Kurumu (Hastane, Sağlık Ocağı, vs)
Sosyal Güvenlik Kurumu
Valilik (İl Müdürlükleri, bağlı birimler dahil)
Yargı (Adlî ve İdarî Yargı)
Şikayet edilen kurum yok
Şikayet edilen kurum bilinmiyor
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI:

Kanun önünde eşitlik : “Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7.5.2004–5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

NOT: Ayrıca şahsen, mektupla veya faksla da il ve ilçelerde valilik ve kaymakamlık bünyesinde bulunan İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masalarına ve sesli olarak da 150 telefon numarasını arayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı

Detaylı bilgi için: www.insanhaklari.gov.tr

Sizde Bu Firma Gibi Bir "Rehber Sayfası"na Sahip Olun!
Sizde Bu Firma Gibi Bir "Rehber Sayfası"na Sahip Olun!
04

İlanlar

Bu firmanın henüz ilanı bulunmamaktadır.